Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Laatimispvm: 8.3.2004
Muutospvm: 8.9.2012

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Dataki Tmi / Aki Suomalainen
Yhteystiedot:
Osoite: Satumaanpolku 3, 00820 Helsinki
Puh: 040 1759932
Sähköposti: info@salsa.fi
2. Rekisterin nimi

Salsa.fi jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:
- Etunimi
- Sukunimi
- Käyttäjätunnus
- Salasana
- Sijaintisi
- Milloin aloitit salsan tanssimisen
- Missä opit tanssimaan
- Missä tanssit nykyisin

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: - Jäsenen palvelukohtaisesti ilmoittamat muut tiedot Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei jäsen ole sitä kieltänyt. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Salsa.fi jäsenrekisteri sijaitsee Int2000.net serverihotellissa. Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Salsa.fi:n jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Salsa.fi:ään omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivun yläosassa olevaa Omat tiedot linkkiä.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Salsa.fi:n jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Salsa.fi:ään omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivun yläosassa olevaa "Omat tiedot"-linkkiä. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti. Ota yhteyttä Salsa.fi:n ylläpitoon sähköpostitse: info@salsa.fi

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröityessään jäseneksi jäsen liittyy salsa.fi:n uutiskirje -palveluun, josta saa enintään kaksi kertaa viikossa ajankohtaiset tiedot. Jäsen voi milloin tahansa poistua listalta uutiskirjeessä olevien tietojen avulla.

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Salsa.fi:n jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tanssi salsaa - Dance salsa in Finland - Baila salsa en Finlandia