Käyttäjäehdot v1.11 sivustolle salsa.fi

1. Käyttäjäehtojen ja niiden muutosten hyväksyminen.
Joka kerta kun käytät tätä sivustoa tai järjestät siihen yhteyden, sitoudut noudattamaan sivuston käyttäjäehtoja, joita voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi sitoudut noudattamaan sivustolla tai sen kautta käyttämiisi palveluihin mahdollisesti liittyviä lisäehtoja, jotka on mainittu näissä käyttäjäehdoissa. Tutustuthan myös tietosuojaperiaatteisiin, joihin käyttäjäehdoissa viitataan.

2. Tarjottava palvelu.
Sivustomme ja sen avulla tai kautta toimitetut palvelut annetaan käyttöösi "SELLAISENA KUIN NE OVAT". Hyväksyt, että tämän sivuston omistajat pidättävät kaikki oikeudet muokata tai poistaa sivusto(a) tai sen palveluita, tai poistaa lähettämiäsi tietoja väliaikaisesti tai pysyvästi koska tahansa ja ilman ilmoitusta taikka vastuuta. Emme ota minkäänlaista vastuuta minkään tiedon ajantasaisuudesta, poistosta, säilyttämättä jättämisestä, virheellisyydestä tai erheellisestä toimittamisesta.

3. Käyttäjän vastuut ja rekisteröintivelvollisuudet.
Käyttääksesi tätä sivustoa sinun on rekisteröidyttävä sivustoomme, pyydettäessä annettava totuudenmukaisia tietoja ja oltava vähintään kolmentoista (13) vuoden ikäinen. Rekisteröityessäsi sitoudut noudattamaan käyttäjäehtojamme joiden yksityiskohtia saatamme muuttaa tarvittaessa.

4. Tietosuojaperiaatteet.
Rekisteröintitietoja ja muita keräämiämme henkilökohtaisia tunnistetietoja käsitellään tietosuojaperiaatteidemme määrittelemällä tavalla.

5. Rekisteröinti ja salasana.
Olet vastuussa salasanasi salassapidossa sekä kaikesta rekisteröintisi ja/tai sisäänkirjautumisesi kautta tapahtuvasta sivuston käytöstä, tapahtuipa kyseinen käyttö luvallasi tai ei. Sitoudut ilmoittamaan meille viipymättä rekisteröintisi, käyttäjätunnuksesi tai salasanasi luvattomasta käytöstä.

6. Käyttäjän toiminta.
Hyväksyt, että vastuu kaikesta materiaalista muodosta riippumatta, olipa kyseinen materiaali tekstiä, ohjelmistoja, koodia, musiikkia, ääntä, valokuvia, grafiikkaa, videota tai muuta aineistoa, ("sisältö"), lähetettiin tai tuotettiinpa se yksityisesti tai julkisesti, kuuluu yksinomaan sisällön lähettäneelle henkilölle taikka henkilölle, jonka käyttäjätunnusta sisällön lähettämiseen käytetään. Hyväksyt, että sivustomme kautta voit kohdata sisältöä, jonka saattaa olla hyvän tavan vastaista tai loukkaavaa. Emme ole sinulle missään vastuussa tämän sivuston sisällöstä emmekä mistään virheestä tai puutteesta.

Käyttäessäsi tätä sivustoa tai mitä tahansa sen palvelua sitoudut siihen, ettet
(a) lähetä tai tuota sisältöä tai toimi tavalla joka saattaa olla lainvastaista, uhkaavaa, haitallista, häiritsevää, ahdistelevaa, loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, hyvän maun tai tavan vastaista, sopimatonta, siveetöntä tai pornografista, saattaa häiritä tämän sivuston tai sen palveluiden toimivuutta, sisältää viruksen tai muuta haitallista tai häiritsevää koodia taikka voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen;
(b) tekeydy toiseksi henkilöksi tai yhteisöksi taikka esitä harhaanjohtavaa tietoa yhteydestäsi muuhun henkilöön tai yhteisöön, etkä väärennä tai anna harhaanjohtavaa tietoa lähettämäsi tai tuottamasi sisällön alkuperästä;
(c) kerää tietoja muista käyttäjistä
(seuraava tieto valitettavasti vain englanniksi) d) provide or use this web site and any Content or service in any commercial manner or in any manner that would involve junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes, or any other form of unauthorized advertising without our prior written consent;
(e) provide any Content that may give rise to our civil or criminal liability or which may consititue or be considered a violation of any local, national or international law, including but not limited to laws relating to copyright, trademark, patent, or trade secrets.

7. Sisällön luovuttaminen tähän sivustoon.
Lähettämällä tai tuottamalla mitä tahansa sisältöä sivustollemme (valitan, jatkuu englanniksi):
(a) you agree to grant to us a worldwide, royalty-free, perpetual, non-exclusive right and license (including any moral rights or other necessary rights) to use, display, reproduce, modify, adapt, publish, distribute, perform, promote, archive, translate, and to create derivative works and compilations, in whole or in part. Such license will apply with respect to any form, media, technology known or later developed;
(b) you warrant and represent that you have all legal, moral, and other rights that may be necessary to grant us with the license set forth in this Section 7;
(c) you acknowledge and agree that we shall have the right (but not obligation), in our sole discretion, to refuse to publish or to remove or block access to any Content you provide at any time and for any reason, with or without notice.

8. Kolmansien osapuolten palvelut.
Tällä sivustolla tai sen kautta saatetaan mainostaa ja/tai antaa saataville kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita. Kolmannet osapuolet vastaavat itse tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden kuvauksesta ja sisällöstä. Emme ole missään vastuussa toiminnastasi kolmansien osapuolten kanssa.

9. Vastuusta vapauttaminen.
Sitoudut vapauttamaan meidät, tytär- ja sisaryhtiömme, yhteistyökumppanimme, sidosryhmämme, edustajamme, johtajamme, työntekijämme, asiamiehemme, alihankkijamme, mainostajamme ja yhteismarkkinointikumppanimme kaikista vaateista, mukaanlukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, joita kolmannet osapuolet saattavat meihin kohdistaa, ja jotka ovat seurausta tämän sivuston tai sen palveluiden käyttämisestä, yhteydestäsi tähän sivustoon, luovuttamastasi sisällöstä, käyttäjäehtojen rikkomisesta tai mistä tahansa muusta toisen henkilön tai osapuolen oikeuksien loukkaamisesta.

10. TAKUISTA IRTISANOUTUMINEN.
YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO JA SEN TARJOAMA MATERIAALI JA PALVELUT ("PALVELU") ANNETAAN KÄYTTÖÖSI OMALLA VASTUULLASI. SIVUSTO ANNETAAN KÄYTTÖÖSI SELLAISENA KUIN SE ON, JA SILLE EI MYÖNNETÄ MITÄÄN TAKUITA.

EMME MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ SIVUSTO TAI MIKÄÄN SEN OSA ON KESKEYTYKSETTÄ TOIMIVA, VIRHEETÖN, VAPAA VIRUKSISTA, AJANTASAINEN, SALATTU, TODENMUKAINEN, LUOTETTAVA, TIETYT LAATUVAATIMUKSET TÄYTTÄVÄ TAI ETTÄ MIKÄÄN OSA SIVUSTON SISÄLTÄMÄSTÄ AINEISTOSTA ON TURVALLISTA TIETOKONEELLE LADATTAVAKSI. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTEMME ME EIKÄ MIKÄÄN PALVELUN TUOTTAMISEEN OSALLISTUVA OSAPUOLI ANNA MINKÄÄNLAISTA AMMATTIMAISTA NEUVONTAA, JA ETTÄ MAHDOLLISESTI SAAMIESI NEUVOJEN TAI MUIDEN TIETOJEN MUKAAN TOIMIMINEN TAPAHTUU TÄYSIN JA YKSINOMAAN OMALLA VASTUULLASI.

Jotkin paikalliset lainsäädännöt eivät salli kaikilta osin yllämainitun kaltaista irtisanoutumista takuun myöntämisestä, missä tapauksessa ylläoleva teksti saattaa joiltakin osin olla koskematta sinua takuun myöntämisen osalta.

11. VASTUUN RAJOITUKSET.
YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ EMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA, MUKAANLUKIEN LIIKEVAIHDON, YRITYKSEN MAINEEN, KÄYTETTÄVYYDEN, TIETOJEN TAI MUUN AINEETTOMAN HYÖDYN MENETYKSESTÄ (SILLOINKAAN, KUN MEILLE ON ERIKSEEN ILMOITETTU VAHINKOMAHDOLLISUUDESTA), JOIDEN SYYNÄ TAI VAIKUTTIMENA ON OLLUT (I) PALVELUN KÄYTTÖ TAI KYKENEMÄTTÖMYYS SEN KÄYTTÖÖN, (II) KORVAAVIEN TUOTTEIDEN JA/TAI PALVELUIDEN HANKKIMISKULUT, JOTKA OVAT SEURAUSTA PALVELUN AVULLA TAI SEN KAUTTA TOTEUTETUSTA LIIKETOIMINTATAPAHTUMASTA, (III) TIETOLIIKENNELÄHETYSTESI LUVATON SEURAAMINEN TAI MUUNTO, (IV) KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMENPITEET TAI KOMMENTIT PALVELUSTA, TAI (V) MIKÄ TAHANSA MUU PALVELUUN LIITTYVÄ ASIAINTILA.

Jotkin paikalliset lainsäädännöt eivät salli vastuuvapaudesta irtisanoutumista, joten yllämainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

12. Pidätettävät oikeudet.
Pidätämme kaikki oikeutemme, mukaanlukien kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, liikesalaisuudet tai muun immateriaalioikeuksiemme alaisen tietopääoman, joka mahdollisesti sisältyy web-sivustoomme, sen sisältöön, tai tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin. Immateriaalioikeuksiemme alaisen materiaalin käyttö edellyttää kirjallista etukäteissuostumustamme. Käyttöösi annettuihin palveluihin ei sisälly mitään lisenssejä tai myönnettyjä oikeuksia, ja sivustomme tai palveluidemme kaupallinen käyttö edellyttää kirjallista etukäteissuostumustamme.

13. Tekijänoikeusrikkomuksesta ilmoittaminen.
Mikäli katsot, että immateriaali- tai tekijänoikeuksiasi on loukattu, ota yhteyttä tekijänoikeusvastaavaamme:

Napsauta tästä lähettääksesi postia sivuston ylläpitäjälle

[Tarvittaessa kontaktihenkilön osoitteen tai muut tarpeelliset yhteystiedot voi lisätä tähän.]

14. Sovellettava lainsäädäntö.
Rekisteröitymällä tähän sivustoon ja/tai käyttämällä sitä sitoudut ja annat suostumuksesi siihen, että käyttäjäehdoista sekä tämän sivuston ja sen palveluiden tai tuotteiden käytöstä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet tulkitaan ja ratkaistaan sivuston omistajan päämajan sijaintipaikassa vallitsevan paikallisen lainsäädännön alaisuudessa.

15. Muut ehdot.
(i) Mikäli jokin osa näistä käyttäjäehdoista on ristiriidassa sen lainsäädännön kanssa, jonka alaisuudessa sivuston käyttö tapahtuu, kyseisen osan tulkitaan ilmaisevan sopimusosapuolten alkuperäistä tahtoa lainsäädännön rajoissa, ja muu osa käyttäjäehdoista säilyy voimassa sellaisenaan; (ii) Mikäli sopimusosapuoli jättää käyttämättä jonkin käyttäjäehtoihin sisältyvän oikeutensa, tätä tekoa ei tulkita sopimusosapuolen luopumiseksi kyseisestä oikeudesta, ja sopijaosapuolen kaikki oikeudet säilyvät edelleen voimassa muuttumattomina ja täysimääräisinä; (iii) Sitoudut siihen, ett&au


Tanssi salsaa - Dance salsa in Finland - Baila salsa en Finlandia